Kim Valentin

Folketingskandidat i Ballerup-kredsen

Politiske mærkesager

GRØNNERE

Det skal være nemmere at gøre din hverdag grønnere. Det skal give mening for dig. Vi skal sammen gå foran og gøre verden til et bedre sted at bo. Væk med bureaukratiet og ind med grønne beslutninger hos dig og i virksomhederne.

RIGERE

Danmark er blevet fattigere de sidste 3 år, og det skal ændres. Inflationen skal ned og forbrugertilliden skal op. Der skal være tryghed om din og din families økonomi. Det skal kunne betale sig at arbejde, og skatten skal ned.

SUNDERE

Ventelisterne skal væk. Det kan ikke være rigtigt, at du skal være nervøs for, om du kan blive behandlet hurtigt i sundhedsvæsenet. Vi skal have fornyet tryghed for, at du kan blive rask hurtigt, når du er syg.

FRIERE

Staten er blevet større og du bestemmer mindre i dit eget liv. Det skal ændres. Frit valg til at bo hvor du vil, frit gymnasievalg og flere private tilbud i den offentlige velfærd. Respekten for folkestyret skal tilbage. 

alt det skal vi gøre sammen

Det er mit mål at ingen beslutninger forhindrer Danmark i at nå de overordnede fire mål, og at alle beslutninger samlet set opfylder alle de fire overordnede mål. De fire mål kan og skal, understøtte og løfte hinanden, give synergi. Så vi ikke skærer et sted, mens vi løfter et andet og dermed vrider Danmark og danskerne ud af balance. Vi skal ikke skævvride, vi skal arbejde på meningsfulde løsninger, der løfter alle samtidig. For det skal give mening når vi bliver grønnere, rigere, sundere og friere.

Det SKAL give mening. Det er den eneste måde vi kan gå foran og vise lederskab i verden.

Det skal give mening for dig i din hverdag, på arbejde såvel som hjemme. Det skal give mening for virksomhederne, for det offentlige og for staten. Det skal, og kan, give mening overordnet for Danmark, samlet set for Europa, og dermed også vores verden.

Langtidsholdbare løsninger og tiltag er dem, der giver mening og synergi. Dem, der ikke vrider skævt nedad, men løfter samlet opad i en god balance mellem by og land – mellem ung og gammel – mellem dem der har meget og dem der har mindre. Uden mening mister vi retning og motivation. Uden synergi løfter vi ikke alle samtidig. Meningsfulde løsninger, synergetiske effekter. Grønnere, rigere, sundere og friere på samme tid. Det kan vi. Og det skal vi.

For at jeg fortsat kan fortsætte mit arbejde, så vi alle kan blive grønnere, rigere, sundere og friere, har jeg brug for din personlig stemme til Folketingsvalget d. 1. november 2022. Vi kan ikke gøre det alene. Men vi kan gøre det sammen.

Alt det, kan vi gøre sammen - hvis du stemmer på mig.

Kim Valentin