Kim Valentin

Folketingskandidat i Ballerup-kredsen

Politiske mærkesager

oprydning i finans, skat mv.

Tilliden skal tilbage til alle dele - snyd og bedrageri skal bekæmpes. Der skal indføres smileyordning for finansielle virksomheder. Realkredit-selskaber skal udskilles af banker. Myndigheder skal decentraliseres så effektiv ledelse er muligt.

styrk arbejdsmarkedet

Styrk vores virksomheder ­Der mang-ler kvalificeret arbejdskraft til Dan-marks virksomheder. Vi skal have gjort staten mindre og flere skal arbejde i det private erhvervsliv. Erhvervsuddannelser og folkeskole-praktik skal målrettes områder med flaskehalse. ­

miljø

Styrk den grønne boligjobordning. ­Danmark skal gå foran i den grønne omstilling. Vi skal gøre det nemt for dig at forbedre din bolig, transport og energiforsyningen. Vi kan ikke spare os til bedre klima. Det starter hos den enkelte borger, som skal have en nem adgang til at forbedre sit CO2 regnskab.

sundhed

Bedre kvalitet i det nære sundheds-væsen ­Det der ikke er svært skal være nært. Vi skal have lokale sund-hedshuse som forbedrer kvaliteten for dig. Vi skal have tillid til og tryghed i vores sundhedssektor – det starter i kommunerne og ender i supersygehusene.