Kim Valentin

Folketingskandidat i Ballerup-kredsen

Presse


KIM VALENTIN

Kandidat til folketinget
E-mail:


Telefon: 33374527

Kim Valentin er kandidat til folketinget for Venstre i Ballerupkredsen(Ballerup og Glostrup Kommune). 

Opstillet i Københavns Omegns Storkreds betyder, at Kim Valentin vil være på stemmesedlerne i følgende kommuner:

Albertslund, Ballerup, Brøndby, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Ishøj, Lyngby, Rødovre, Taastrup, Vallensbæk.

PRESSEFOTO

Pressefoto nedenfor må frit benyttes i forbindelse med der bringes redaktionelle artikler, interviews, læserbreve m.m.Pressefotos må på ingen måde ændres eller manipuleres.VENSTRE LOGO

Har du brug for at hente Venstres logo, så kan du hente pakker med logoet til brug på forskellige baggrunde på nedenstående link.De må frit benyttes, men de må ikke på nogen måde ændres eller manipuleres.

Hent Venstre logo


Kim valentin i pressen

Nedenfor findes et udsnit af omtaler og læserbreve etc. 


Kandidattale ved venstres EU-landsmøde 2019

Når man handler med hinanden, så er det svært at forblive uenige, og det er endnu mere svært at bekrige hinanden – det var en af kongstankerne bag ved Schumans kul og stålfællesskab i 50’erne.

Der er lang vej fra kul og stålfællesskabet til dagens EU, men det er stadig rigtigt at Europa aldrig har været mere fredeligt – og det er vigtigt.

Men EU skal bare ikke blande sig i alting. EU skal være mindre bureaukratisk og meget mindre føderalt. Det skal være nationalstaterne der bestemmer udviklingen, mens vi handler rigtig meget med hinanden.

Mere Danmark i Europa er derfor så rigtigt – der er mange ting, som vi kan hjælpe de andre med gennem EU.

Se bare på alle de arbejdsmarkedsreformer vi har vedtaget i Danmark - ikke mindst med Venstreledet regeringer gennem de sidste 15-20 år – som stort set alle andre EU-lande skriger på i dag.

Vi skal holde os til forhandlingsbordet i EU, og være med til at præge beslutningerne. EU har brug for de danske modeller til reformer. Danmark har brug for at vi sender erfarne politikere til denne opgave.
Der er mange forhandlinger om fremtidens Europa som kommer i den næste periode.

Vi skal have ryddet op i den finansielle verden og stoppet grådigheden i systemerne, vi skal have sikret den grønne dagsorden så de danske virksomheder kan vokse, og der er migrantstrømmen fra afrika/mellemøsten som skal reguleres med stærke ydre grænser, så det bliver et EU for dem der kan og vil – bare for at nævne nogle af de opgaver vi ikke kan klare i Danmark alene.

Jeg vil gerne tilbyde min erfaring ved disse forhandlinger. Jeg har både viden og den politiske samt erhvervsmæssige baggrund for at kunne skabe resultaterne for Danmark og den liberale gruppe i EU.

Sæt mig derfor så højt som I har mulighed for på kandidatlisten.

Vi skal have et trygt Danmark i et stærkt EU

Tak skal i have.

tale til venstres Landsmøde 2018

Kære landsmøde,

Tak fordi jeg endnu en gang må stå foran jer og udbringe en hilsen fra LOF.

”Hemmeligheden bag frihed er at uddanne folk, hvorimod hemmeligheden bag tyranni er at holde folk i uvidenhed”, Maximillien Robespierre

Vi har haft trykkefrihed siden 1770 og stavnsbåndet blev ophævet allerede i 1788 – så vi var blandt de første i verden til at dyrke og udvikle frihedsrettighederne blandt folk i almindelighed – det har vi brugt demokratiet til. Alligevel ser vi i dag mange eksempler på totalitære bevægelser. Det er lettere at tro på den stærke mand, når verden er usikker, og nye fjender viser sig.

MEN uvenlighed bliver aldrig til styrke – og venlighed bliver ALDRIG til svaghed.

Lad os også huske på det selv.

Det er i verden af i dag alt for nemt for totalitære kræfter at vokse i den selvforskyldte uvidenhed. Den uvidenhed som kommer fra eksempelvis fake news, og fra den svindende journalistiske styrke, som altid dyrker uenigheden og aldrig fokusere på løsningerne og selvrefleksionen. Det må vi have lavet om på.

Det vil LOF rigtig gerne være med til at sikre udbredelse om – det er en af vores hovedopgaver fremover.

Det er her vi kan gøre en forskel for de danske familier. Vi kan sammen – Venstre, VU og LOF – sikre at fremtiden er oplyst. At fremtiden har de liberale værdier med sig. At vi sikrer at vi stadig har et frit samfund i en fri verden når vi ser 50 og 100 år frem i tiden. Det er faktisk meget vigtigere end kampen om magten i morgen.

I LOF vil vi gerne sige tak for samarbejdet i det forløbne år. Vores liberale familie – VU, LOF og Venstre lever et godt liv sammen, og der har heldigvis været mange gode sammenkomster rundt omkring i landet.

Jeg husker selv åbningen af Venstres have på folkemødet på bornholm som en særlig god anledning til at vise os selv og familieskabet frem. Det var rart at mærke ægte liberal stemning blandt de mange fremmødte i haven da Kristian Jensen indledte med at fortælle om folketingets arbejde og de opgaver der står foran i de kommende år.

Der er dog også mange andre gode eksempler på samarbejder. Vi ser os selv som et oplysningsforbund med en stærk liberal tilknytning, så derfor kan eksempelvis arrangementer tilrettelægges af LOF sammen med Venstre. Venstre i Sønderborg har på den måde udnyttet muligheden for at få fat i mange danske familier.

Lad mig også nævne at vi har haft mange arrangementer med Venstre-politikere i hele landet. Eksempelvis var Søren Gade i Thymors forleden, hvor det blev til en aften med humor, gode historier og fortællinger om hvordan politik i dagens Danmark også hænger sammen.

LOF kan på den måde anvise en mere uformel scene for vores politikere, så man kan møde de danske familier i øjenhøjde uden en journalistisk dagsorden. Vi kan være med blandt de liberale græsrødder og vi kan løfte de oprindelige liberale værdier med os i hverdagen på en dagsorden som er båret af ægte passion og indlevelse.

Det er netop denne passion for at gøre det rigtige – det ordentlige – det der skaber rammerne for et oplyst liv/samliv i et frit samfund, som altid har drevet Venstres liberale værdier. Det er også det der vander vores familieskab. Det er det der får os til at kæmpe en kamp for de liberale værdier i det politiske og i det folkeoplysende arbejde.

Uden vores værdier vil det blive tomt og glansløst, og derfor skal vi huske på at det er en af vores vigtigste opgaver når vi sammen møder de danske familier i deres hverdag. En hverdag hvor der hvis vi skal være ærlige i forhold til mange andre steder i verden ikke er mange udfordringer tilbage. Man kan let sige at en af vores udfordringer er at vores udfordringer er små i forhold til andres.

Jeg har selv lige brugt en lille uge sammen med liberale politikere fra Sydafrika. Det var spændende og vi kunne lære dem meget om både politik og folkeoplysning. MEN – men de havde også noget de kunne lære os – de har passionen for at skabe et frit samfund på basis af de samme værdier vi har skabt Danmark på. De har nemlig ikke frihed til at handle, frihed til at ytre sig, frihed til at forene sig som vi har. Der er kæmpe problemer med fattigdom, racisme, kriminalitet og korruption og politikerne risikere dagligt liv og lemmer for deres meninger. Men de var klar til at kæmpe for de liberale grundværdier og gå hele vejen.

I løbet af det næste halve år skal vi igennem 2 valgkampe, og LOF vil gerne tilbyde at hjælpe Venstre med arrangementer rundt omkring i Danmark – med at gå hele vejen.

Vi vil glæde os til dette samarbejde – sammen bliver vi stærkere – og lad os til slut huske på at det er lidt lettere forlange mere af andre, når man starter med at kræve at lidt mere af sig selv!

LOF

Kim Valentin 2018